โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายสมชาย  วงษ์บุญธรรม         ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการสถานศึกษา                             

  พระครูวิบูลวุฒิกิจ                       ผู้แทนองค์กรศาสนา

  นายปลน อินทร์มูลน้อย             ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายถวิล  ภูวงษ์                        ผู้แทนองค์กรชุมชน

  นายพันธ์  พานทอง                   ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

  นายถนอม   พูลผล                    ผู้แทนศิษย์เก่า

  นายสมหมาย  วงษ์บุญธรรม     ผู้แทนผู้ปกครอง

  นางสุภัตรา  สุขสม                    ผู้แทนครู

  นางสาวฐาปนย์  จำปา             ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 05:37:46 น.

โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-306037 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอิสระ อินทชิน โทรศัพท์: 0985239586 อีเมล์: itsara.intachin@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]