โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงแพรวนภา  จันทร์เอี่ยม                ประธานคณะกรรมการนักเรียน

  เด็กชายนันทพงษ์  บัวอุย                         รองประธานกรรมการนักเรียน

  เด็กชายณัฐพล  สิทธิรส                           กรรมการ

  เด็กชายพงษ์ทวัฒน์  สุริวงษ์                    กรรมการ

  เด็กหญิงทัญฑิกา  ดิษบงค์                      กรรมการ

  เด็กหญิงวรรณิสา  พร้าวงษ์                      กรรมการ

  เด็กหญิงธิติพร  วังยายฉิม                         กรรมการ

  เด็กหญิงนฤมล  โมธรรม                            กรรมการ

  เด็กหญิงประกายรัตน์  วงษ์สว่าง               กรรมการ

  เด็กหญิงชญานันท์  นาคกลอง                  กรรมการ

  เด็กหญฺิงน้ำทิพย์  โพธฺ์ิพิจารณ์                  กรรมการ

  เด็กหญิงทิพรัตน์  อินชาลี                          กรรมการ

  เด็กหญิงนลินนิภา  วงษ์สว่าง                     กรรมการ

  เด็กหญิงเกษรินทร์  เติมสุข                        กรรมการ

  เด็กหญิงกุลภัสสร์  ไพเราะ                         กรรมการและเลขานุการ

  นายอิสระ  อินทชิน                                     คณะกรรมการที่ปรึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 05:37:46 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวภัชรพร เจดีย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุภารัตน์ สิงห์หน

 • นายอิสระ อินทชินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,724
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-306037 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอิสระ อินทชิน โทรศัพท์: 0985239586 อีเมล์: itsara.intachin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]