โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

    นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกันเกราทุกคน สุขภาพดี มีพลานามัยสมบูรณ์  อ่านออกเขียนได้ มีความรู้ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ  สืบสานงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ ตามแนววิถีของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนดี ศรีตำบล  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  นักเรียนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 05:37:46 น.

โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-306037 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอิสระ อินทชิน โทรศัพท์: 0985239586 อีเมล์: itsara.intachin@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]