โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกันเกราทุกคน สุขภาพดี มีพลานามัยสมบูรณ์  อ่านออกเขียนได้ มีความรู้ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ  สืบสานงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ ตามแนววิถีของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนดี ศรีตำบล  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  นักเรียนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 05:37:46 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวภัชรพร เจดีย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวศิริกุล พูลสมบัติ

 • นายอิสระ อินทชินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,759
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-306037 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอิสระ อินทชิน โทรศัพท์: 0985239586 อีเมล์: itsara.intachin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]