โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘  ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา  จัดตั้งขึ้น    เมื่อวันที่   ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๘๓ โดยคณะกรรมการอำเภอบ้านนา ซึ่งมี นายสวัสดิ์  ประดับวิทย์  ศึกษาธิการอำเภอบ้านนา ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น จัดตั้งขึ้น  โดยเปิดสอนจากชั้น ป.๑ – ๔ ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านพริก (วัดศรีสุวรรณ) ” เปิดสอนวันแรกมีนักเรียน ๙๖ คนโดยมีนายละมูล ศรสุวรรณ เป็นครูใหญ่คนแรกไม่มีอาคารเรียน ต้องอาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน ของนักเรียน

            ต่อมา นายมัธยม  บำรุงกิจ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๖   กิจการของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตลอดมาและได้ร่วมมือกับประชาชนสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

            ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ คณะกรรมการวัดกับคณะกรรมการโรงเรียน ได้สร้างศาลาหลังใหม่ เพื่อเป็นสมบัติของวัด และนักเรียนได้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน   ต่อมาปี ๒๕๐๗   ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารเรียน มีนักเรียน จำนวน ๑๖๒ คน

            ปัจจุบัน โรงเรียนวัดศรีสุวรรณเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  โดยมี   นายอดิศร  เทพเจริญ   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 14:30:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางศรีวรา ดวงใย

 • นางวรรณา เปรมสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,723
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 0863770162 อีเมล์: adis.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กวินนา เกษทอง โทรศัพท์: 0614525565 อีเมล์: phummarin19931993@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]