โรงเรียนวัดประสิทธิเวช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.     พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามรักความเป็นไทย                            

  ๒.    พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๔๔  และหลักสูตรแกนกลาง  ๒๕๕๑

  ๓.    ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องสุขภาพพลานามัย

  ๔.    สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 19:15:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอรวรรณ อยู่ดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรวรรณ กลับมั่งมี

 • นางเฉลา อินศิริสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,729
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-392844 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สกุณา โบสถ์ขาว โทรศัพท์: 0806355859 อีเมล์: sakuna251401@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]