โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม เป็ฯคนดี คนเก่ง และมีความสุข และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

  3.พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษา

  4.ประสานชุมชนผู้ปกครอง องค์กร และเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  5.บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 22:23:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอาณัติ แซ่โค้ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนายประจักษ์ชัย หอมลำดวน

 • นางสุลางค์รัฐ รัตนเมืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,727
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-308152 อีเมล์: ิbklangklong30@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางมาเลียม เพลินสุขดี โทรศัพท์: 0901193583 อีเมล์: ittisak.sc2532@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]