โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  " นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 เป็นคนดีมีความรู้ คู่คุณธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้อย่างเหมาะสม จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล "


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 22:23:18 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอาณัติ แซ่โค้ว
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสุลางค์รัฐ รัตนเมือง

  • นายนายประจักษ์ชัย หอมลำดวนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,705
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-308152 อีเมล์: ิbklangklong30@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางมาเลียม เพลินสุขดี โทรศัพท์: 0901193583 อีเมล์: ittisak.sc2532@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]