โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •               โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2481 โดยทางกระทรวงได้อนุมัติเงิน จำนวน 600 บาท เพื่อทำการจัดสร้างอาคารเรียน ในที่ดินของนายฮัจยีตาและ ยีดำ ซึ่งมีจิตศรัทธาบริจาคให้ 10 ไร่ เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน (ไม่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกโฉนด) อาคารหลังแรกสร้างแบบ ป.03 ขนาด 9 x 18 เมตร 3 ห้องเรียน การดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนครั้งนี้ ทางราชการได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองบริจาคทรัพย์และแรงงานพร้อมเกณฑ์ราษฎรผู้ค้างชำระภาษีมาร่วมจัดทำ คณะกรรมการที่ดำเนินการสร้างมีรายชื่อ ดังนี้
  1. นายฮัจยีตา และ ยีดำ
  2. นายผล เมตะศิริ
  3. นายจอง หางแก้ว
  4. นายก้อน หางแก้ว
  5. นายดำ สาลิกาพงษ์
  6. นายอยู่ อิสมาแอล
  7. นายเลาะ ยีดำ
   

                โรงเรียนได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2481 โดยมีนายเข็มทอง ทรัพย์มงคล เป็นครูใหญ่ ให้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางลูกเสือ 3" วันที่ 6 กันยายน 2487 ทางราชการได้ย้าย นายเล็ก อินทรโชติ มารักษาราชการแทนครูใหญ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2488 ทางราชการได้ย้าย นายชั้น ยิ่งประเสริฐ มารักษาราชการแทนครุใหญ่ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เป็น "โรงเรียนประชาบาล ตำบลพระอาจารย์" วันที่ 4 กันยายน 2493 ทางราชการได้ย้าย นายสุเทพ บ้านใหม่ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2494 นายมานิตย์ ขำเจริญ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น "โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22" (ชื่อปัจจุบัน)พ.ศ. 2513 ได้สร้างอาคารใหม่ 1 หลัง แบบ ป.1ข. 4 ห้องเรียน และสร้างบ้านพักครู 1 หลัง แบบชั้นเดียว 2 ห้องนอน พ.ศ. 2520 รื้อถอนอาคารเรียนเก่า เพื่อสร้างโรงอาหาร และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบ 2 ชั้น 4 ห้องนอน 1 หลัง พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง 3 ที่นั่ง ปัจจุบันจำหน่ายแล้ว เนื่องจากทรุดโทรมมาก พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข. 2 ห้องเรียน 1 หลัง เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2527 นายสุรินทร์ มาลัยภักดี ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายมานิตย์ ขำเจริญ ซึ่งเกษียณอายุ ทางราชการให้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.33 วันที่ 14 ตุลาคม 2528 นายสุรินทร์ มาลัยภักดี ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมสร้างส้วม 4 ที่นั่ง พ.ศ. 2529 คณะกรรมการศึกษาจัดหาเงินขุดสระน้ำ ติดตั้งประปาในโรงเรียน พ.ศ. 2531 ปรับปรุงอาคารเป็นห้องอนุบาล วันที่ 16 มีนาคม 2532 นายสืบชาติ เวชเจริญ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2533 คณะกรรมการศึกษา ครู และภารโรง ได้บริจาคเงินจัดทำรั้วลวดหนามเสาปูนรอบบริเวณโรงเรียน ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2535 สร้างบ้านพักครูแบบ สปช.301/26 วันที่ 28 พฤษภาคม 2535 คณะกรรมการศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ได้ปรับปรุงอาคารอนุบาลเป็นห้องสมุดและร่วมบริจาคพัดลมเพดาน ให้ทางโรงเรียนจำนวน 16 ตัว คณะกรรมการศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อปรับปรุงชั้นเด็กเล็ก โดยเปลื่ยนหลังคาเป็นกระเบื้อง วันที่ 30 กันยายน 2539 นายสืบชาติ เวชเจริญ เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2539 นายวินัย อ่ำประเวศย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2539 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน โดยเปลี่ยนประตู หน้าต่าง อาคารเรียน ป.1ข. 2 ห้องเรียน และเปลี่ยนประตูเหล็กอาคารเอนกประสงค์ 2 ด้าน วันที่ 8 ธันวาคม 2539 ได้รับงบประมาณ ทาสี ซ่อมแซม อาคารเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2540 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมบริจาคเงินสร้างเสาธงโรงเรียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2540 คณะครู ร่วมบริจาคเงิน สร้างซุ้มเห็ดพักผ่อน วันที่ 15 สิงหาคม 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณพิเศษ จาก ส.ส. นครนายก สร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอล วันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 คณะครูร่วมบริจาคเงิน สร้างโรงเก็บรถถาวรสำหรับ ครู - นักเรียน

                วันที่ 27 มีนาคม 2546 นายสุรชัย อู่ตะเภา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22

                วันที่ 19 มกราคม 2552 นายชาลี วัฒนขจร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 22

                วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 นางสาวรักชนก  คำวัจนัง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 22

                วันที่ 30 ตุลาคม 2556 สิบเอกอุดม  นิคมเรืองฤทธิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 

                วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 22


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:42:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวน้ำผึ้ง รินทะมาต

 • นางชุลีพร เพาะบุญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,974
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 0844491518 อีเมล์: plaiklong22sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภาพร ชื่นอารมณ์ โทรศัพท์: 0868344095 อีเมล์: plaiklong22sc@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]