โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  1.    พระครูสมุห์ลำพึง จิตฺตวุทฺโธ              เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประดิษฐ์       ประธานที่ปรึกษา

  2.    นายประทุม  พันธ์แตง                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.    นางสาวสงบ  ไพโรจน์                         ผู้แทนศิษย์เก่า              กรรมการ

  4.    นายสิทธิชัย  บุญรอด                     ผู้แทนชุมชน               กรรมการ

  5.    นายตอรีก  มะหะหมัดยูซบ               ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

  6.    นายสุรรักษ์  วัฒนวิภัทรเจริญ            ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  7.    นายสลัด  แย้มอินทร์                     ผู้แทนผู้ปกครอง            กรรมการ

  8.    นางองุ่น  บุญรอดอยู่                      ผู้แทนครู                   กรรมการ

  9.    นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล               ผู้บริหารสถานศึกษา       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:42:02 น.

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 0844491518 อีเมล์: plaiklong22sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภาพร ชื่นอารมณ์ โทรศัพท์: 0868344095 อีเมล์: plaiklong22sc@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]