โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

                       ในปีพุทธศักราช 2534  นายทองหล่อ ซุ้ยวงค์ษา  ผู้บริหารโรงเรียนเมืองนครนายก  ในขณะนั้นได้ก่อตั้งโรงเรียนสาขา  ขึ้นที่ตำบลศรีจุฬา  ในนามโรงเรียนเมืองนครนายก สาขาบางปรัง  โดยให้ นายมุนี พันธุ์ศิริ เป็นผู้ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดบางปรังเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก  มีนักเรียนจำนวน  75  คน  โดยมีคณะครู - อาจารย์  โรงเรียนเมืองนครนายก เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลศรีจุฬา เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านบางปรัง ผู้ใหญ่ลำพึง แดงปุ่น และเจ้าอาวาสวัดบางปรัง มาช่วยทำการสอนนักเรียน ในต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สถานที่เรียนชั่วคราวคับแคบ สภาตำบลศรีจุฬา ได้จัดหาที่ดินสาธารณะประโยชน์ และจังหวัดนครนายกได้อนุมัติให้สร้างเป็นโรงเรียนมีเนื้อที่จำนวน 50 ไร่

   

                       วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้ทางโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำตำบล  พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น   "โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา"   และกรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้นายมุนี พันธุ์ศิริ เป็นครูใหญ่คนแรก มีครู - อาจารย์ จำนวน 4 คน แต่ในขณะนั้นก็ยังไม่มี อาคารเรียน จนกระทั่ง  พลอากาศเอก  วีระพงษ์ สิงหเสนี  ซึ่งมีบ้านพักส่วนตัวอยู่ที่หมู่บ้านบางปรัง หมู่ 11 ตำบลศรีจุฬา ได้ให้ความอนุเคราะห์ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ถาวรแห่งแรก มีชื่อว่า   " อาคารสิงหเสนี "  เป็นอาคารขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 53 เมตร รวมเป็นเงินบริจาคค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ประกอบทั้งสิ้น754,900 บาท   และได้ทำการมอบ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2537

                           วันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2537   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   เสด็จเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศรีจุฬาเป็นการส่วนพระองค์

                          วันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2537  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ อาคารเรียน ก ( ปัจจุบันเป็นอาคารแก้วกิตติ ) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ซึ่งยังความปลื้มปิติแก่พสกนิกรชาวตำบลศรีจุฬาตลอดมา

                           วันที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2538   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน

                         วันที่  9  พฤศจิกายน  2550   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประทานนามโรงเรียนใหม่ จากเดิมชื่อ "โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา "  เป็น “โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ คณะครู นักเรียน ตลอดจนชาวตำบลศรีจุฬาเป็นล้นพ้น

                          ปัจจุบันมี นายประชุม บำรุงจิตร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน 12 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการ 1 คน  มีนักการภารโรงจำนวน 1 คน มียามจำนวน 1 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 17 คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-29 19:20:24 น.

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037-349816 อีเมล์: urw1sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิยม มงคลมะไฟ โทรศัพท์: 0892468951 อีเมล์: niyom_m@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]