โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายสมบัติ  ภู่โต๊ะยา                       ประธานกรรมการ

  2.  นายศักดิ์ดา  วงษ์ยาแดง                  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3.  นายบัญชา  รุ่งโรจน์                         กรรมการผู้แทนครู

  4.  นางสาวบุษบา ลิ้มเจริญ                   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  5.  นายสายชล อาสเวก                        กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  6.  นางบุญปลูก  อบอวล                      กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  7.  พระมหาชัยยะ  จนทสโม                 กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  8. นางปิยาณี  มีสถิตย์                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นายประชุม  บำรุงจิตร์                     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-29 19:20:24 น.

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037-349816 อีเมล์: urw1sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิยม มงคลมะไฟ โทรศัพท์: 0892468951 อีเมล์: niyom_m@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]