โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

  1.  นางสาวชนัญญา  หงษาวนา          ประธานนักเรียน

  2.  นางสาวปรัชญาวี  นุชธิสาร            รองประธาน

  3.  นางสาวอังคณา  คงสมแก้ว           กรรมการ

  4.  นางสาวกุลวดี  ยอดประเสริฐ         กรรมการ

  5.  นางสาวเกศมณี  ยอดประเสริฐ      กรรมการ

  6.  นายกรกฤษ  สายศิริ                     กรรมการ

  7.  นางสาวประยูร  ยั่งยืน                  กรรมการ

  8.  นางสาวนภาพร  บุญเผือก            กรรมการ

  9. นางสาวสุพัตรา  พุทธโชติ           กรรมการ

  10.  นางสาวณัฐริญา  โพธิ์ทอง         กรรมการ

  11.  นางสาววันเพ็ญ  พุดเกิด            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-29 19:20:24 น.

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037-349816 อีเมล์: urw1sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิยม มงคลมะไฟ โทรศัพท์: 0892468951 อีเมล์: niyom_m@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]