โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

                                  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่สร้าง เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2514  โดย  ร.ท.  เผื่อน  เอกลาภ  ผบ.  ศปศ.  11  เสนอของบจากกองทัพบก  ซึ่งมี  พลโทเกรียงไกร  อัตตะนันท์  แม่ทัพภาคที่  1  เป็นจำนวนเงิน  121,120  บาท  เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน  โดยมี  พันเอกเกษม  สุมานันท์  ผอ.ผส.  2  พัน  3  เป็นประธาน  กรรมการดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียน  เพื่อมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปราจีนบุรี  ลงในพื้นที่สาธารณะเดิม  และมีผู้มีบริจาค  2  รายคือ  นายโตนด  ศรีสวัสดิ์  บริจาค  จำนวน  13  ไร่  นายบุญเรือน  ลำไย   บริจาค  7  ไร่  รวมแล้วมีจำนวน  24  ไร่  86.4  ตารางวา

                  ทางราชการโดย  ศปศ.  11  ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนตามแบบ  ป. 1ข.  จำนวน  1  หลัง  ขนาด  3  ห้องเรียน  บ้านพักครูจำนวน  1  หลัง  (ขอจำหน่ายแล้ว)  ส้วม  จำนวน  1  หลัง  ขนาด  3  ที่นั่ง  (ขอจำหน่ายแล้ว)  อาคารประกอบ  1  หลัง  แท้งน้ำ  จำนวน  2  ใบ  โต๊ะม้านั่งนักเรียน  จำนวน  30  ชุด  โต๊ะครูจำนวน   3  ชุด  กระดานดำติดฝาผนัง  จำนวน  3  แผ่น  ตู้เก็บเอกสารจำนวน  3  หลัง  พร้อมทั้งตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า  “ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่  ”     โดยประกอบพิธีมอบเพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชน     เมื่อวันที่  10  มกราคม  โดยมี  พลโทเกรียงไกร  อัตตะนันท์  แม่ทัพภาคที่  1  เป็นประธานในพิธีส่งมอบและนายจำนงค์  บัวเทียน  ปลัดจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้รับมอบ  เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2515 โดยเปิดทำการสอนชั้น ป. 1-4  และมีนายสนั่น  จันทร์คลาย  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                  ปัจจุบันเปิดทำการสอนชั้น  อนุบาลปีที่  2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน  103  คน   ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน   11   คน  โดยมีนางนทีกานต์  บุตรคง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-21 11:29:49 น.

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongpai_sk2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุฑารัตน์ ผะกาแดง โทรศัพท์: 0621543673 อีเมล์: krukatai4242@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]