โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

    1.นายเลียบ                ลำใย                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

    2.นายจำนาน              เด่นดวงเดือน              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

    3.นายสุรีย์                  โกมารทัต                   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

    4.นางสาวสุภาภรณ์      เงางาม                       กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง       

    5.นายสาวหัทยาภรณ์  พรมสวัสดิรักษ์              กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

    6.นายดล                  เจริญรัมย์                      กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

    7.นายสมชาย            เยียวรัมย์                       กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

    8. นางธรภรณ์            พรหมโสฬส                  กรรมการผู้แทนครู

    9. นายสุพจน์             สุนนท์                          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-11 14:18:12 น.

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongpai_sk2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุฑารัตน์ ผะกาแดง โทรศัพท์: 0621543673 อีเมล์: krukatai4242@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]