โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์

  มุ่งสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐาน
  การศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
  รักความเป็นไทยใส่ใจคุณภาพ
  มีจิตสาธารณะมีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-21 11:29:49 น.

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongpai_sk2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุฑารัตน์ ผะกาแดง โทรศัพท์: 0621543673 อีเมล์: krukatai4242@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]