โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอยตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว   

  เดิมหมู่บ้านแก้วเพชรพลอย มีชื่อ “หมู่บ้านโอจรู” แปลว่า บ้านคลองลึก  เพราะมีลำคลองอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน   เป็นแนวยาวติดถนนธนะวิถี   สายอรัญประเทศ – ตาพระยา   ทิศตะวันออกเป็นหมู่บ้านซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ย้ายที่ทำมาหากินมาจากจังหวัดบุรีรัมย์  สุรินทร์ และศรีสะเกษ  ทิศเหนือเป็นป่าติดภูเขาคันนา  ทิศใต้ติดถนนธนะวิถี  และมีภูเขาพนมฉัตร พนมปะ กั้นเขตแดนไทย – กัมพูชา  

  ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง   เขตป่าสงวนแห่งชาติ     อยู่ห่างจากอำเภอตาพระยาประมาณ  5  กิโลเมตร

               หมู่บ้านแก้วเพชรพลอยแห่งนี้  ราษฎรแต่เดิมมีอาชีพรับจ้างเผาถ่าน ปลูกกระต๊อบรวมกันประมาณ 30 – 40  หลังคาเรือน  มีประชากรอยู่ประมาณ  80 คน ตามที่สำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2511  ซึ่งมี

  นายถนัด เพชรพลอย   เป็นนายอำเภอตาพระยา  กำนันแล ศรีแก้ว เป็นกำนันตำบลตาพระยา    ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “แก้วเพชรพลอย”  โดยการนำชื่อสกุลของนายอำเภอรวมกับชื่อสกุลของกำนัน   เป็นชื่อหมู่บ้านดังปรากฏในปัจจุบัน

                พ.ศ. 2512  หน่วยทหารชุดปฏิบัติการพิเศษ ที่ 11 พร้อมประชาชนในหมู่บ้าน  ร่วมกันสร้าง

  อาคารเรียนชั่วคราว  1 หลัง  จำนวน  3 ห้องเรียน มุงหลังคาสังกะสี   เปิดทำการสอนวันที่  1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2522   มีครูหนึ่งคน คือ นายบุญส่ง  สายสุคนธ์  เปิดรับเด็กเข้าเรียนครั้งแรก  24 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป. 4     ภาษาที่ประชาชนในหมู่บ้านใช้เป็นภาษาเขมร    ภาษาส่วย 

               พ.ศ. 2515  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่ แบบ ป.1ข.  จำนวน 3  ห้องเรียน  งบประมาณ 30,000 บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  1 เมษายน 2515   มีครู   3 คน  นักเรียน 246  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243648 อีเมล์: bankaew7@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลำลัดดา อุปลา โทรศัพท์: 0644756872 อีเมล์: lamladda0983188997@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]