โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  1.  นายสำราญ         หรบรรพ์                                       ประธานกรรมการ

                  2.  นางละม่อม          เอกบุตร                                         กรรมการ

                  3.  นายสุเพียน          เจริญยิ่ง                                    กรรมการ

                  4.  นายวีระชัย          ไกรสุข                                       กรรมการ

                  5.  นางนงนภัส          จันทรวดี                                    กรรมการ

                  6.  นายสุเฟือง            จันทร์ทา                                  กรรมการ

                  7.  นายตรีวุฒิ           เชิดสุข                                       กรรมการ

                  8.  นางอินทิรา          คิดเห็น                                      กรรมการ

                  9.  นายวิเชษฐ          นวนแก้ว                                   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243648 อีเมล์: bankaew7@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลำลัดดา อุปลา โทรศัพท์: 0644756872 อีเมล์: lamladda0983188997@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]