โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.นายสุรัตน์  สุขสำราญ                                ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย           ครูที่ปรึกษา

  2.เด็กหญิงศศิกานต์  พุดทอง                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                      ประธานสภานักเรียน

  3.เด็กหญิงดวงฤทัย  สงนวน                        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                      รองประธาน

  4.เด็กชายณัฐวุฒิ  กอนจิตร์                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                      รองประธาน

  5.เด็กชายอิทธิกร  สายบุตร                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                      กรรมการ

  6.เด็กหญิงวรรณิสา  สายบุตร                      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                      กรรมการ

  7.เด็กหญิงณัฐพร  บัวละคร                          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                      กรรมการ

  8.เด็กหญิงพลอยลันตา  จันทรวดี                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                      กรรมการ

  9.เด็กหญิงน้ำฝน  พรองพรม                        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                      กรรมการ

  10.เด็กหญิงลลิษา  หาสุข                          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                       กรรมการ

  11.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญยิ่ง               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                       กรรมการและเลขานุการ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243648 อีเมล์: bankaew7@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลำลัดดา อุปลา โทรศัพท์: 0644756872 อีเมล์: lamladda0983188997@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]