• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1.  นายถวิล  บุญครอง                                                         ประธานกรรมการ

  2.  นายบุญหงษ์  พันธ์ทอง                                                  กรรมการ

  3.  นายบุรี  สุดาจันทร์                                                          กรรมการ

  4.  นายเฮง  พุฒิเจริญศรี                                                      กรรมการ

  5.  นางสาวสรินทร์  น้อม                                                      กรรมการ

  6.  นางกมลเนตร  นิสังรัมย์                                                   กรรมการ

  7.  นายเดช  สายเจิญ                                                          กรรมการ

  8.  นายพุฒิพงษ์  พุฒิเจริญศรี                                               กรรมการ

  9.  นายป้วน  พวงแก้ว                                                          กรรมการ

  10.  นายเฮียง  เละ                                                              กรรมการ

  11.  นายเหลื่อม  ทุ่มทอง                                                    กรรมการ

  12.  นางแพรว  เจือจันทร์                                                    กรรมการ

  13.  นายเอก  เจริญสุข                                                        กรรมการ

  14.  นางรัชนีวรรณ  จรรยาดี                                                กรรมการ

  15.  ดร.สกลธ์  ขุนสนิท                                            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:41:27 น.

โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037269809 อีเมล์: bannangarm131@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิษณุ สมานิตย์ โทรศัพท์: 0896280811 อีเมล์: wisanu.s@kkumail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]