โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                                                    คณะกรรมการสภานักเรียน

  1.เด็กหญิงนารี  ดอน                            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     ประธานสภา

  2.เด็กหญิงกัญญาภรณ์  พระมาตร         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     รองประธานสภา คนที่ 1

  3.เด็กชายดาวรุ่ง  บุตระบุญมา             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     รองประธานสภา คนที่ 2

  4.เด็กหญิงฐิติญา  วงค์จันทร์               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     กรรมการสภา

  5.เด็กชายวรเทพ  กันตา                      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     กรรมการสภา

  6.เด็กชายชัยชนะ  เหล้าลา                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     กรรมการสภา

  7.เด็กหญิงนันทกานต์  แก้วเลิศ           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     กรรมการสภา

  8.เด็กหญิงภาวินี  คะเลารัมย์               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     ประธานสีเหลือง กรรมการสภา

  9.เด็กหญิงกฤตพร  มุ่งร่วมกลาง          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     ประธานสีชมพู    กรรมการสภา

  10.เด็กชายพิชัย  ไหลหาโคตร           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      ประธานสีเขียว   กรรมการสภา

  11.เด็กชายประมวล  ทองหล่อ            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      ประธานสีแสด    กรรมการสภา

  12.เด็กชายวิทวัส  ศรีเพียร                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      ประธานสีฟ้า      กรรมการสภา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:22:56 น.

โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243732 อีเมล์: rujirawong1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกษร ก้องแดนไพร โทรศัพท์: 0861091375 อีเมล์: rujirawong1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]