• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายนพดล  เพ็ชรโกม  ประธาน

  นายปัญญา  หอมทิพย์         กรรมการ

  นายประทีป  หอมใบ            กรรมการ

  นางธัญลักษณ์  ฮวดเจริญ    กรรมการ

  นายทองเพียน  จันภักดี        กรรมการ

  นางสาวเสนาะ  หอมทวน    กรรมการ

  นายสมพิศ  หอมหวาน         กรรมการ

  นายบุญนำ  พงษ์สุริยะ         กรรมการ

  นางชัขฉทา  ปานใจ            กรรมการ

  นายบุญเลิศ  สืบเพ็ง             กรรมการ

  นายเรือง  เกิดในหล้า            กรรมการ

  นางสาวนัชชา  หาญกิจ        กรรมการ

  นางสาขนิษฐา  ศิริรึก             กรรมการ

  พระอาจารย์ประเสริฐ  ปสนตจิตโต    กรรมการ

  นายสุรินทร์  ทองเกลี้ยง                   กรรมการ/เลขา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-16 15:23:30 น.

โรงเรียนวัดหนองติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243581 อีเมล์: wadnongtim@live.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริพร วงษ์สุทโท โทรศัพท์: 0879455328 อีเมล์: kapooknoi_pook@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]