• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านโคกไพลจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต   ปรัชญา “วินัยเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม  นำวิชาการ  สานภูมิปัญญา  พัฒนาอาชีพ”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-12 13:54:00 น.

โรงเรียนบ้านโคกไพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550113 อีเมล์: khokplai_1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิทย์ สุขหมั่น โทรศัพท์: 0959602216 อีเมล์: j0959602216@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]