โรงเรียนบ้านตะโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านตะโก

  ประวัติย่อของโรงเรียน

              โรงเรียนบ้านตะโก  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  ที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3   ตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

              เริ่มก่อตั้งเมื่อ  วันที่  10  มิถุนายน  2486  โดยมีนายอำเภอตาพระยา  เป็นผู้จัดตั้งขึ้น  ตามพระราช-บัญญัติประถมศึกษา  ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาล  ที่ได้แยกมาจาก  โรงเรียนประชาบาลบ้านกุดเวียน      โดยได้ที่ดินมาจากการจับจองเป็นจำนวน  20  ไร่และต่อมาได้ขึ้นเป็นที่ราชพัสดุ  หมายเลข  สก.265  ตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  เริ่มแรกอาคารเรียน  ปลูกเป็นอาคารชั่วคราว  โดยเปิดทำการสอน  จำนวน  4  ชั้นเรียน คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยมี นายแปลก  จันทร์แกม  เป็นครูใหญ่  และเปิดทำการสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันปีการศึกษา  2557 โรงเรียนได้เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และได้เปิดทำการมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวน  216  คน  คณะครู จำนวน  11  คน ,  , ครูอัตราจ้าง 1  คน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน  และนักการภารโรง  จำนวน  1  คน

              เขตบริการที่โรงเรียนรับผิดชอบในการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต  2  ได้กำหนดเขตบริการที่โรงเรียนรับผิดชอบได้แก่  หมู่ที่  3  (บ้านตะโก)  ,  หมู่ 7  (บ้านห้วย) , หมู่ที่  16  (บ้านบ่อน้ำใส)  ตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  นอกจากนี้ยังรับบริการประชาชนนอกเขตบริการที่ให้ความสนใจเข้าเรียนอีกด้วย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550102 อีเมล์: bantago@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสนั่น ชัยรัมย์ โทรศัพท์: 0844777145 อีเมล์: sanan3416@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]