โรงเรียนบ้านตะโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านตะโก    มีมาตรฐานการศึกษา  พัฒนางานวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีเทคโนโลยีทันสมัย  เน้นคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง   ก้าวไปสู่อาเซียน ชุมชนมีส่วนร่วม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550102 อีเมล์: bantago@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสนั่น ชัยรัมย์ โทรศัพท์: 0844777145 อีเมล์: sanan3416@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]