• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก

   

  นายกนก  รัตนดิษฐ์
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

   
   

  นายสำเริง   ขวดแก้ว
  กรรมการ / เลขานุการ

   

  พระครูวิบูลปัญโญภาส
  กรรมการ

  นางปราณี  พักน้อย
  กรรมการ

  นางแตน  สติภา
  กรรมการ

  นายสังคม  ดีกร
  กรรมการ

  นางสาวบุญส่ง  เขียวพรหมมา
  กรรมการ

  นายกล้า  นาคประเสริฐ
  กรรมการ

  นางสุธาทิพย์  ยาบูฮา
  กรรมการ

  นางมณฑา  คำดี
  กรรมการ

  นางสาวแสงเดือน  จำปาภู่
  กรรมการ

  นางสุดใจ  เย็นประสพ
  กรรมการ

  นายชาตรี  ฉิมมาลา
  กรรมการ

  นายสมหมาย เกิดโกมล
  กรรมการ

  นายรัตนะ  ชมกิจ
  กรรมการ

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:06:14 น.

โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247561 อีเมล์: khokphrek@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชญา แก้วบ้านเหล่า โทรศัพท์: 0831282342 อีเมล์: pratya40141@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]