• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กประจำปีการศึกษา 2556

   

  เด็กหญิงพรไพลิน  มูลพิมพ์
  ประธาน

   

  เด็กหญิงเนตรนภา  จ่าพันธ์
  รองประธาน

   

  เด็กชายจิตรทิวัตร  จันทร์คลาย
  รองประธาน

  เด็กหญิงกนิษฐา  สติภา
  กรรมการ

  เด็กหญิงปรารถนา อยู่ประพิส
  กรรมการ

  เด็กหญิงจันทร์ฉาย ก่อแก้ว
  กรรมการ

  เด็กหญิงธนัชพร  เพชรเพิ่มศรี
  กรรมการ

  เด็กหญิงจำเริญ  อยู่ประพิส
  กรรมการ

  เด็กหญิงวรรณิดา  เทียมสงวน
  กรรมการ

  เด็กหญิงกรรจณาพร สุวรรณสุขา
  กรรมการ

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:06:14 น.

โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247561 อีเมล์: khokphrek@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชญา แก้วบ้านเหล่า โทรศัพท์: 0831282342 อีเมล์: pratya40141@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]