โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

  ***********

   

  1.  นายประทีป  ศรีบุญเรือง       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   ประธานกรรมการ

  2.  นายถนอม  ดงพิกิจ             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   รองประธานกรรมการ

  3.  นายบุญลือ  จิตเฉลียว         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  4.  นายแทน  สนวนรัมย์           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  5.  นายวิเชียร  อุทธรส             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  6.  นายทองใบ  จรรยา             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  7.  นายลัทธพล  อินทร์นอก      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  8.  นายสมพร  บุญทัน              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

  9.  นางศรีทอง  ลาภเจริญ         ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ

  10.  นางลำไพ  เคียงไธสง        ผู้แทนองค์กรชุมชน                          กรรมการ

  11.  นางสายใจ  บุพะโต           ผู้แทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ

  12.  นายสวาท  เงางาม            ผู้แทนครู                                         กรรมการ

  13.  นายอ่อนตา  เวฬุวันใน       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                          กรรมการ

  14.  นายประยูร  โพรินทร์         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                           กรรมการ

  15.  นายเชิดชัย  แก้วกนก        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น          กรรมการและเลขานุการ  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-17 17:19:01 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247427 อีเมล์: nongphakwanschool11@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชำนาญ หาญประสพ โทรศัพท์: 0945483413 อีเมล์: Dukechamnan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]