โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

  1.เด็กหญิงอาภารัตน์  ดวงภักดิ์รัมย์               ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงปรียานุช  อุทธรส                        รองประธาน/เลขานุการ

  3.เด็กชายนรวีร์  จันดาหัวดง                        สารวัตรนักเรียน

  4.เด็กชายนรวิชญ์  จันดาหัวดง                    สารวัตรนักเรียน

  5.เด็กชายชาญชาตรี     ศรีจันทร์                 สารวัตรนักเรียน

  6.เด็กชายสุทาเทพ  หอมผล                        สารวัตรนักเรียน

  7.เด็กหญิงศิราณี  แนวเงินดี                        ฝ่ายกิจกรรม

  8.เด็กหญิงศิริขวัญ  คงแก้ว                         ฝ่ายบริการ

  9.เด็กหญิงจิรัญญา  เมืองแสน                    ฝ่ายความสะอาด

  10.เด็กหญิงวันวิสา  ใจยงค์                        ฝ่ายประชาสัมพันธ์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-17 17:19:01 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247427 อีเมล์: nongphakwanschool11@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชำนาญ หาญประสพ โทรศัพท์: 0945483413 อีเมล์: Dukechamnan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]