• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายนที  หวลประไพ              ประธานกรรมการสถานศึกษา

  นายสืบพงษ์ คำสุขสวัสดิ์                 กรรมการ

  นางสาวสายหยุด  อินทร์ประสงค์     กรรมการ

  นางนิตยา  อาวุธพันธ์                    กรรมการ

  นางอำพร  พูลแก้ว                        กรรมการ

  นายณรงค์   พูลแก้ว                      กรรการ

  พระอาจารย์บรรจง  ปัญญาวุโธ     กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-08 15:59:34 น.

โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550115 อีเมล์: Piangluang17@gmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิราภรณ์ ดีจรัส โทรศัพท์: 0812937248 อีเมล์: jiraporn172529@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]