• คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กชายอธิป  สอนสุข

  เด็กหญิงอุษาพร  อุก

  เด็กหญิงกันตนา  เย็นควร

  เด็กหญิงเกศนี   ยะเสน

  เด็กหญิงสุธารินี   ฝ้าย

  เด็กหญิงหงส์ฟ้า  บูรณะ

  เด็กชายเดวิท    มิ่งวมาร

  เด็กหญิงธิติสุดา   แท่นดี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-08 15:59:34 น.

โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550115 อีเมล์: Piangluang17@gmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิราภรณ์ ดีจรัส โทรศัพท์: 0812937248 อีเมล์: jiraporn172529@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]