• ข้อมูลผู้บริหาร
 •                     ชื่อ นายประดิษฐ์    นามสกุล  แดงหนองแปน

                      เกิดวันที่  4   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2503    อายุ  56  ปี

                      วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                    ตำแหน่งปัจจุบัน   ผู้อำนวยการโรงเรียน

                    สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน   โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านแส์ง)

                       ตำบล/แขวง  ทัพเสด็จ      อำเภอ/เขต   ตาพระยา

                      จังหวัด  สระแก้ว      รหัสไปรษณีย์    27180

                      โทร.(บ้าน) ..............-..................(โรงเรียน)  037 550 115 (มือถือ)0819766808


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-08 15:59:34 น.

โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550115 อีเมล์: Piangluang17@gmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิราภรณ์ ดีจรัส โทรศัพท์: 0812937248 อีเมล์: jiraporn172529@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]