โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •         โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๐๘ ตั้งอยู่ ณ บ้านโคกระกา หมู่ที่ ๙ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา  จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๒ 

  โดยได้ใช้ชื่อของหมู่บ้านโคกระกา  เป็นชื่อของโรงเรียน  เปิดจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔

  และต่อมา  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๑๕  สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา-
  สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวี ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลีค็อบเตอร์  ทรงเยี่ยมเยียนราษฎร
  บ้านโคกระกา  และเล็งเห็นความจำเป็นและความทุกข์ยากของราษฎร  ที่ประสบปัญหาภัยจากการก่อการร้ายของกลุ่มคอมมิวนิส  และความยากจน  จึงทรงพระราชดำริให้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ  จำนวน ๑ หลัง  ๒ ห้องเรียน ด้วยพระราชทุนทรัพย์
  ส่วนพระองค์  เป็นจำนวนเงินงบประมาณ   ๕๐,๐๐๐ บาท  และอาคารหอสมุด  ๑  หลังโดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินการก่อสร้างจากกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎรชาวบ้านโคกระกาและทรงพระราชทาน  ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา  โดยให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน  และอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระองค์ท่านจนถึงปัจจุบัน  (ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนและหอสมุดดังกล่าวแล้ว เนื่องจากสภาพอาคารชำรุดทรุดโทรมใช้การไม่ได้)
     ปัจจุบันโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  และได้รับพระมหากรุณาธิกุลรับเลือกให้เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  รุ่นที่  ๒


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:10:59 น.

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243515 อีเมล์: petcharat.sk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัศวิน อินตา โทรศัพท์: 0992329941 อีเมล์: assawin2351@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]