โรงเรียนบ้านรัตนะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                   ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

  โรงเรียนบ้านรัตนะ  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่   24  มีนาคม พ.ศ. 2501 

  อาคารเรียนเดิมเป็นศาลาสร้างโดยราษฎรหมู่บ้านรัตนะ

  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 – 4   ต่อมาในปี พ.ศ. 2507

  ได้รับงบประมาณ 34,500 บาท

  จากรัฐบาลให้จัดสร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง 2 ห้องเรียน

  โดยอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

  ต่อมาได้ขยายภาคบังคับเป็น  6  ปี ในวันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2523 

  ได้เปลี่ยนสังกัดมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  

  กระทรวงศึกษาธิการ และได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่เรียกว่า

  หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521

  หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

  หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  

  ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรัตนะ พุทธศักราช  2553

  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554)

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านรัตนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banrattanaschool.sk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธเนศ หอมทวน โทรศัพท์: 0818293782 อีเมล์: thaneshomtoun@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]