โรงเรียนบ้านรัตนะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายประดับ  สุขสงวน  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  2. นางล้วน  เศษยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3. นายชัชฤทธิ์  เกตุพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4. นายบุญเดือน  ฟักอร่อย  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  5. นายสงกานต์  วงค์สีนวน ประธานกรรมการ

  6. นางทัลญลัตณ์  บัวบึงบาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  7.นายจำนงค์ มิ่งวิมาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  8. นายเดศ  จันทร์พลงาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. พระครูพุทธรัตนาภรณ์   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  10. นางมาลัย  ดีจรัส  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  11. นายสำรวล  พงษ์สงศรี  ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

  12. นางเกือน  ดีประโคน  ผู้แทนศิษย์เก่า

  13. นางลำพู  ดีประโคน  ผู้แทนผู้ปกครอง

  14. นายชวลิต  เชือนไธสง  ผู้แทนครู

  15. นายสมาน  มิ่งวิมาน  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านรัตนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banrattanaschool.sk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธเนศ หอมทวน โทรศัพท์: 0818293782 อีเมล์: thaneshomtoun@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]