โรงเรียนบ้านรัตนะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงสมิตา                     เสาวรี                ประธานนักเรียน        ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                                                กรรมการฝ่ายวิชาการ

  เด็กหญิงณัฐกุล                 กรเสน                  กรรมการ                 ชั้นประุถมศึกษาปีที่  6

  เด็กชายชิษณุ                    เทียมวงศ์             กรรมการ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                                            กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

  เด็กชายโชควันดี                เอี่ยมสมบัติ              กรรมการ            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  เด็กชายพงศกร                  สมชอบ                     กรรมการ           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  เด็กชายสรวิชญ์                  กรเสน                      กรรมการ            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                                             กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  เด็กชายบุญฤทธิ์               ไวคิด                         กรรมการ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                                          กรรมการฝ่ายสาธารณสุข

  เด็กชายภูวิศ                   เกตุพงษ์                           กรรมการ         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  เด็กหญิงจารุภัทร            ฟักอร่อย                         กรรมการ          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                                             กรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

  เด็กหญิงอรุณญา          โพธิ์แก้ว                    กรรมการ                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  เด็กหญิงธีรนาฎ             โพธิ็แก้ว                    กรรมการ                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  เด็กชายอชรายุ               เศษยา                     กรรมการ                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  เด็กหญิงอลิชา               ฟักอร่อย              กรรมการ                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                                              กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม

  เด็กชายสิทธิพล                    ทองแม้น                กรรมการ            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  เด็กชายสิทธิพงษ์                ศรีบัว                  กรรมการ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  เด็กชายวายุ                          เกาะรัมย์               กรรมการ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                                            กรรมการฝ่ายการปกครอง

  เด็กหญิงธิดาพร                    บุญล้ำ                   กรรมการ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  เด็กหญิงกนกพร                    ฟักอร่อย               กรรมการ            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  เด็กหญิงชินณิฌา                  เกนขุดทด          กรรมการ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                                              กรรมการฝ่ายปฏิคม

  เด็กหญิงพัชราภรณ์                พวกดี                กรรมการ               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  เด็กหญิงรัชนีวรรณ                 สุราช                กรรมการ               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  เด็กหญิงธมลวรรณ                 แจ่มใส่              กรรมการ               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านรัตนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banrattanaschool.sk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธเนศ หอมทวน โทรศัพท์: 0818293782 อีเมล์: thaneshomtoun@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]