โรงเรียนบ้านรัตนะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. เด็กวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนเข้าเรียนจนจบหลักสูตร

  2. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

  3. บุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องทุกคน

  4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและเอื้อเฟื้อต่อการเรียนการสอน

  5. มีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านรัตนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banrattanaschool.sk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธเนศ หอมทวน โทรศัพท์: 0818293782 อีเมล์: thaneshomtoun@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]