โรงเรียนบ้านโคกทหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายสำเภา  พิมพ์สุวรรณ์           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    ประธานกรรมการ
  2. นายวีระศักดิ์  พักน้อย               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    รองประธานกรรมการ
  3. นางปราณี  พักน้อย                  ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ
  4. นายอุทัย  อินทร์ประสงค์           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ
  5. นายวิฑูรย์  บุญเจียม                 ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ
  6. นางปราณี  เพ็ชรพอน               ผู้แทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ
  7. พระอาจารย์สุข  หิริธัมโม          ผู้แทนพระสงฆ์                                 กรรมการ
  8. นางสาวชมพูนุท  พินแพทย์      ผู้แทนครู                                         กรรมการ
  9. นายวิษณุ  เกิดในหล้า              ผู้อำนวยการโรงเรียน                        กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-27 19:37:47 น.

โรงเรียนบ้านโคกทหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550023 อีเมล์: bankoktahan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุทัยวรรณ สุดทองมล โทรศัพท์: 0849450909 อีเมล์: s_wan2010@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]