โรงเรียนบ้านทัพไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสมพงษ์  สิงห์สราญรมย์    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   ประธานกรรมการ

  2. นายสุบรร  นิลขันธ์              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  3. นายธกร  อาจไธสง              ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ

  4. นายบุญรวม  อ่านไธสง     ผู้แทนองค์กรชุมชน                      กรรมการ

  5. นายปรเมษฐ์  พะรินรัมย์         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ

  6. นางสาวแสงทอง  พรมสู         ผู้แทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ

  7. นายสมัย  มั่นจิตร               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                           กรรมการ

  8. สิบเอกเสรี  แจ่มศรี              ผู้แทนครู                                      กรรมการ

  9. นายเกษม  ประสงค์ทรัพย์       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพไทย   กรรมการและเลขานุการ                                                      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:17:56 น.

โรงเรียนบ้านทัพไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550106 อีเมล์: bantapthai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสิทธิศักดิ์ บุญราช โทรศัพท์: 0856799773 อีเมล์: Sitthisak.mc@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]