• ประวัติโรงเรียน
 • พื้นที่โครงการทับทิมสยาม ๐๓ ที่โรงเรียนตั้งอยู่นี้ เดิมเป็นพื้นที่รับผู้ลี้ภัยสงครามภายในประเทศกัมพูชา อยู่ติดกับภูเขาบรรทัด ในเขตบ้านทัพไทย ตำบลทัพไทย  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเรียกว่า พื้นที่อพยพที่ 2 แต่ชาวบ้านเรียกว่า ไซด์ทู  ต่อมาสถานการณ์ในประเทศกัมพูชาดีขึ้น  สำนักงานใหญ่แห่งผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ และรัฐบาลไทย ได้ส่งผู้อพยพลี้ภัยสงครามชาวกัมพูชา กลับภูมิลำเนา  และปิดพื้นที่อพยพที่ 2 อย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2536

  วันที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2536  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ทรงเสด็จพระราชทานดำเนินเยี่ยม กองกำลังบูรพาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ได้ถวายรายงานและสรุปรวมทั้งแผนฟื้นฟูพื้นที่ผู้อพยพ  และกราบทูลถวายรายงานแผนงานโครงการที่จะ    ดำเนินการ  ในส่วนของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์องค์ประธานสถาบันฯทรงทำโครงการการอนุรักษ์และบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างครบวงจรอยู่แล้ว ประกอบการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงได้ทรงพิจาณาจัดทำโครงการฟื้นฟูศูนย์อพยพ ให้กลับคืนในสภาพสมบูรณ์ ทรงพระราชทานนาม โครงการนี้ว่า โครงการทับทิมสยาม ๐๓โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๓  ได้ก่อกำเนิดขึ้นภายในโครงการทับทิมสยาม ๐๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้การศึกษาแก่บุตรหลานของราษฎรในโครงการ   โดยโรงเรียนได้เปิดทำการสอนในวันแรก เมื่อวันที่  11   มิถุนายน  พ.ศ. 2539

              ในระยะแรกได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเปิดขยายชั้นเรียนปีการศึกษาละ  1  ชั้นเรียน  จนถึงปีการศึกษา 2543 โรงเรียนจึงเปิดการเรียนการสอนครบทุกชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีนักเรียนจบชั้นประถมศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2543  จำนวน 11 คน 

  ปัจจุบัน โรงเรียนทับทิมสยาม  03   ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่  9 ตำบลทัพไทย  อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27180  โทรศัพท์     -      โทรสาร -         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต  2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลชั้นปีที่ 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มี  ผู้บริหาร  1  คน   ข้าราชการครู  7 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 1 คน ครูผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน  พนักงานบริการ 1  คน  นักเรียนทั้งสิ้น  126 คน  มีพื้นที่ในเขตบริการ 1 หมู่บ้านได้แก่  บ้านทับทิมสยาม ๐๓  หมู่ที่  9  ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:49:25 น.

โรงเรียนทับทิมสยาม03 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243207 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กล้าณรงค์ แก้วปักษา โทรศัพท์: 0971967706 อีเมล์: sirirach84@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]