• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •            1.นายองอาจ  แสนกล้า                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

             2.นายฉลวยทรัพย์  จันทร์บุญ                       กรรมการ

             3.นางฑัฒฉฆัง  มีรส                                  กรรมการ

             4.นายณรงค์ศักดิ์  มั่นจิตร                           กรรมการ       

             5.นายอำนวย  เย็นอุรา                               กรรมการ

             6.นางชฎารัตน์  เย็นประคอง                        กรรมการ

             7.นางปราณี  พรมงาม                                กรรมการ

             8.นางดอกบัว  เรืองเดช                              กรรมการ

             9. นายเศกสรรณ์  วงศ์งาน                          กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:49:25 น.

โรงเรียนทับทิมสยาม03 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243207 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กล้าณรงค์ แก้วปักษา โทรศัพท์: 0971967706 อีเมล์: sirirach84@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]