โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1.  เด็กหญิงอาทิตญา  เทศวงษ์              ประธานนักเรียน

  2.  เด็กหญิงวัลลภา  เจริญสุข                 รองประธานนักเรียน

  3.  เด็กหญิงวระพร  ยุนสระน้อย               กรรมการ

  4.  เด็กหญิงสุภาพร  สร้างการนอก           กรรมการ

  5.  เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมาะเซาะ          กรรมการ

  6.  เด็กชายสุธิชัย  เทียมสุนทร                กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: banmaitahanbok@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เนตรนาภา เปรมสังข์ โทรศัพท์: 0991627233 อีเมล์: natnapa.tai2526@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]