• ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติ

  โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ

            โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ ได้ก่อสร้างขึ้น เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2518  และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 25  กันยายน  พ.ศ. 2518  เดิมบริเวณที่ตั้งโรงเรียนนี้ เรียกว่า  “ เขาขาด ”  หรือ  “ เขาตาพรม ” อยู่ในเขตป่าสงวนป่าโคกสูง  ขึ้นอยู่กับหมู่ที่ 4   บ้านแซร์ออ   ตำบลช่องกุ่ม  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดปราจีนบุรี  ( บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณในปัจจุบัน)    เมื่อประชาชนย้ายเข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้นทำให้เด็กที่มากับผู้ปกครองและเด็กที่เกิดใหม่ไม่มีที่เรียน  หากจะไปเรียนที่ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ  ก็มีระยะทางไกล 

             ดังนั้น โดยการนำของ นายคูณ  ปาปักเข และประชาชน   ได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น  1  หลัง  ในที่ดินของประชาชนที่บริจาค ( หมู่ 6 บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ  ต.แซร์ออ ในปัจจุบัน )        โดยตั้งชื่อใหม่ว่า  “ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ ”   และได้ขอครูจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขตอำเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งเป็นตำรวจที่จบมาจากวิทยาลัยครู       มาทำการสอน

             ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณมีเขตรับผิดชอบหมู่บ้านในตำบลแซร์ออ ทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านเขาพรมสุวรรณ   บ้านตาพรหม   บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ  บ้านแผ่นดินเย็น  บ้านซับสมบูรณ์    บ้านด่านไพร  และบ้านหนองเจริญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-11 15:55:32 น.

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243252 อีเมล์: Khaopromsuwan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางไพเราะ นวนแก้ว โทรศัพท์: 0817811029 อีเมล์: khaopromsuwan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]