• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

  1.  นายสมบัติ              ชำนาญ                     ประธาน

  2.  นางสุนาด              ประพันชัย                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.  นายวิรัตน์               พูลพุทธ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4.  นายประเสริฐ           สีสร้อย                     ผู้ทรงคุณวุฒิ

  5.  นายบุญธรรม           โยธาภักดี                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  6.  นางจันทร์เพ็ญ          บำรุงกลาง                ผู้ทรงคุณวุฒิ

  7.  นายสมพงษ์            กี่โหง                      ผู้ทรงคุณวุฒิ

  8.  นางรำไพ               ทนสีราช                   ผู้แทนผู้ปกครอง

  9.  นายสุนทร              พิศนอก                    ผู้แทนองค์กรชุมชน

  10.  นายกษิเดช           เปรื่องธนากิจ               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  11.  นายไพศาล           โสภา                      ผู้แทนศิษย์เก่า

  12.  นายพรม              อาจไธสงค์                 ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  13.  บาทหลวงอันเด       ไชยเผือก                  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  14.  นางนิภา               กลั่นเรืองแสง              ผู้แทนครู

  15.  นายสมชาย            สุดเลิศ                    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-11 15:55:32 น.

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243252 อีเมล์: Khaopromsuwan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางไพเราะ นวนแก้ว โทรศัพท์: 0817811029 อีเมล์: khaopromsuwan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]