• คณะกรรมการนักเรียน
  1. นายประภา  ชีกลาง               ประธาน
  2. นายอนุชา  สีชมภู                  รองประธาน
  3. นางสาวกาญจนา  เงินหล่อ     รองประธาน
  4. นายภูวนาท   ศรีคุณ               กรรมการ
  5. นางสาวศิริรัตน์  ไล่กระโทก    กรรมการ
  6. นายนิพนธ์  วานทุม                กรรมการ
  7. นางสาวช่อผกา  นนทวงษ์      กรรมการ
  8. นางสาวณิชา  พระตะคุ           กรรมการ
  9. เด็กหญิงปภัสสร  คำอ่อน        กรรมการ
  10. เด็กชายอนันต์  บ่อแร่              กรรมการ
  11. เด็กหญิงนารีรัตน์  คงกระพันธ์  กรรมการ
  12. นางสาวจุฑาภัทร  เชื้อพหล    กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-11 15:55:32 น.

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243252 อีเมล์: Khaopromsuwan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางไพเราะ นวนแก้ว โทรศัพท์: 0817811029 อีเมล์: khaopromsuwan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]