โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •             โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ตำบลหนองน้ำใส   อำเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว  เดิมชื่อว่า  “  โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองน้ำใส  2   “  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  มกราคม   พ.ศ. 2477  ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อโรงเรียนให้มีความเหมาะสมเป็น  “  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส  “

                ทำการเปิดโดย  นายทิพย์   เต็งพานิช   ปลัดกิ่งอำเภอวัฒนานคร  และนายดาบชัย  เปลี่ยนสี  ธรรมการ

                กิ่งอำเภอวัฒนานคร  มีนายเจ็ง  เจริญศิริ   เป็นครูใหญ่คนแรก

                สถานที่ตั้งของโรงเรียนครั้งแรกตั้งอยู่ที่ศาลาวัดหนองน้ำใสต่อมา  นายเพชร อภิรัตนรังษี  นายอำเภอวัฒนานคร  ได้มีคำสั่งย้ายโรงเรียนมาปลูกสร้างอาคารสถานที่ของโรงเรียนในปัจจุบัน  ซึ่งมีเนื้อที่   42  ไร่ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2513  เป็นอาคารแบบ  ป.ข  จำนวน  4  ห้องเรียน แต่ยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่ง  ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่   หมู่ที่  3  ตำบลหนองน้ำใส และได้สร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลัง  ในปี พ.ศ.  2519 ทำให้โรงเรียนมีที่ตั้งถึงสองแห่ง  ซึ่งยากต่อการบริหารงาน ต่อมาในปี  พ.ศ.  2538  จึงได้รื้ออาคารในหมู่บ้านออกมารวมกัน ณ ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037262601 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางรัชฎาพร ภิมล โทรศัพท์: 0899364974 อีเมล์: aui.meearsa@outlook.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]