โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.             จัดการศึกษาสาระหลัก คือ  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับชาติ

  2.             ส่งเสริมให้นักเรียนได้ เล่นกีฬา  และออกกำลังกายเป็นกิจวัตร

  3.             ครูและบุคลากรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  4.             ปรับปรุงและส่งเสริมระบบบริหารและการบริการ

  5.             ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037262601 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางรัชฎาพร ภิมล โทรศัพท์: 0899364974 อีเมล์: aui.meearsa@outlook.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]