โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •              ภายในปี  2559  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย มีใจรักสิ่งแวดล้อม น้อมนำและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมสมรรถนะทางการกีฬา ศึกษาประวิศาสตร์และวิถีการดำรงชีวิตในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037262601 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางรัชฎาพร ภิมล โทรศัพท์: 0899364974 อีเมล์: aui.meearsa@outlook.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]