• ประวัติโรงเรียน
 •                โรงเรียนบ้านหนองเรือ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27  สิงหาคม 2482    เดิมใช้ชื่อว่า

  โรงเรียนประชาบาล ตำบลหนองน้ำใส  (บ้านหนองเรือ)  ในครั้งแรกได้ขอใช้ศาลาวัดที่ร้างไม่มีการใช้งานเป็นห้องเรียน

                     

  ปี พ.ศ.2510

  นายหลง    อุทศรี   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเรือ  และราษฎรในหมู่บ้านหนองเรือ ได้จับจองที่  จำนวน  50  ไร่  เพื่อเป็นสถานที่ปลูกอาคารเรียนหลังแรกขึ้น

  ปี พ.ศ. 2511

  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1 ข  ขนาด  3  ห้องเรียน  จำนวน  1 หลัง  โดยใช้งบประมาณจากทางราชการและเงินสมทบจากชาวบ้าน

  ปี พ.ศ. 2523

  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ก ขนาด 3  ห้องเรียน 

  จำนวน  1  หลัง

  ปี พ.ศ.2539

  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช. 105/29  ขนาด 4 ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง

  ปี พ.ศ.2544

  ได้จัดสร้างโรงอาหาร  “อาคารรวมน้ำใจ”  โดยได้รับงบประมาณจาก                   การร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของชุมชน

  ปี พ.ศ.2547

  ได้จัดสร้างอาคารห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์  “อาคารตรีนุช”                           โดยได้รับงบประมาณจากการร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาของชุมชน

  ปี พ.ศ. 2550

  โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารวิชาการ แบบสร้างเอง  ขนาดกว้าง 8 เมตร                 ยาว 20 เมตร จำนวน  1  หลัง  โดยได้รับงบประมาณจากการร่วมทอดผ้าป่า               เพื่อการศึกษาของชุมชน

  ปี พ.ศ. 2553

  โรงเรียนได้ก่อสร้างเรือนพยาบาล  จำนวน  1  หลัง  โดยได้รับงบประมาณจากการร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของชุมชน

   

            และปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านหนองเรือได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-01 12:48:58 น.

โรงเรียนบ้านหนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037609984 อีเมล์: nongrua_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัตนา สายยอม โทรศัพท์: 0885250741 อีเมล์: ratana048@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]