• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการโรงเรียนบ้านหนองเรือ

  1.นายสมคิด สายทอง                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    (ประธารคณะกรรมการ)

  2.พระครูวาปี วรกิจ                                ผู้แทนองค์กรศาสนา                                           (กรรมการ)

  3.นายอโนทัย พรทอง                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                      (กรรมการ)

  4.นายวีระ จันทร์สอน                              ผู้แทนองค์กรชุมชน                                           (กรรมการ)

  5.นางวินิจ นาเมืองรักษ์                          ผู้แทนผู้ปกครอง                                                (กรรมการ)

  6.นายสุรพล ทองชื่น                               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     (กรรมการ)

  7.นายครองแก้ว เพ็ชรสมบัติ                    ผู้แทนศิษย์เก่า                                                  (กรรมการ)

  8.นายเสมอกัน สุวรรณรัศมี                       ผู้แทนครู                                                           (กรรมการ)

  9.นางฉวีวรรณ แผ่วตะคุ                                                                                 กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-01 12:48:58 น.

โรงเรียนบ้านหนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037609984 อีเมล์: nongrua_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัตนา สายยอม โทรศัพท์: 0885250741 อีเมล์: ratana048@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]