• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1.โรงเรียนจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร

    2.โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งให้นักเรียนเป็นคนดี มีจิตอาสา

    3.โรงเรียนมีการบริหารจัดการภายใต้การร่วมมือทุกภาคส่วน

    4.โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนยึดหลักความพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-01 12:48:58 น.

โรงเรียนบ้านหนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037609984 อีเมล์: nongrua_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัตนา สายยอม โทรศัพท์: 0885250741 อีเมล์: ratana048@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]